Vào những ngày thời tiết thời tiết thất thường và thương xuyên có những biến động như là thời tiết nắng gắt, lạnh một cách thất thường lúc