Nhằm tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các loại túi nilon bao bì thì hiện nay các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng các loại