Thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và phương pháp điều trị Thoát vị đĩa đệm có thể được hình thành từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau