Thoát vị đĩa đệm là hiện tượng đĩa đệm nằm giữa các đốt xương sống bị trượt ra ngoài và chèn ép lên các rễ thần kinh hình