Việc in nhanh name card phải có đầy đủ hai yếu tố: thông điệp vừa đủ và độc đáo, sáng tạo về vẻ ngoài. Việc tìm một font